แว่นตา ตกแต่ง ลายดอกกุหลาบ

แว่นตา ตกแต่ง ลายดอกกุหลาบ

แว่นตา ตกแต่ง ลายดอกกุหลาบ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำแว่นตา ติดกาวตรงขอบ
  2. จากนั้นนำดอกกุหลาบ ดอกเล็กๆ ติดบนกาว ติดให้ล้อมรอบ แว่นตา
  3. รอกาวแห้ง

นำไปใส่เล่นสวยๆ

แว่นตา ตกแต่ง ลายดอกกุหลาบ 0
แว่นตา ตกแต่ง ลายดอกกุหลาบ 7
แว่นตา ตกแต่ง ลายดอกกุหลาบ 1
แว่นตา ตกแต่ง ลายดอกกุหลาบ 4
แว่นตา ตกแต่ง ลายดอกกุหลาบ 6
แว่นตา ตกแต่ง ลายดอกกุหลาบ 3
แว่นตา ตกแต่ง ลายดอกกุหลาบ 12
แว่นตา ตกแต่ง ลายดอกกุหลาบ 2
แว่นตา ตกแต่ง ลายดอกกุหลาบ 11
แว่นตา ตกแต่ง ลายดอกกุหลาบ 9
แว่นตา ตกแต่ง ลายดอกกุหลาบ 5
แว่นตา ตกแต่ง ลายดอกกุหลาบ 10
แว่นตา ตกแต่ง ลายดอกกุหลาบ 8