ตกแต่งหมวกใบสวย ด้วยดอกไม้ประดิษฐ์

ตกแต่งหมวกใบสวย ด้วยดอกไม้ประดิษฐ์

สอนตกแต่งหมวกใบสวย จากดอกไม้ประดิษฐ์

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำหมวกมาร้อยเชือก วัดขนาดให้เรียบร้อย
  2. นำดอกไม้ประดิษฐ์ มาติดกาว ติดกิ๊บให้เรียบร้อย
  3. จากนั้นนำกิ๊บมาติดเชือกที่ร้อยไว้บนหมวก

นำไปใส่เล่น ประดับสวยๆค่ะ

ตกแต่งหมวกใบสวย ด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ 0
ตกแต่งหมวกใบสวย ด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ 7
ตกแต่งหมวกใบสวย ด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ 1
ตกแต่งหมวกใบสวย ด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ 4
ตกแต่งหมวกใบสวย ด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ 6
ตกแต่งหมวกใบสวย ด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ 3
ตกแต่งหมวกใบสวย ด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ 2
ตกแต่งหมวกใบสวย ด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ 11
ตกแต่งหมวกใบสวย ด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ 9
ตกแต่งหมวกใบสวย ด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ 5
ตกแต่งหมวกใบสวย ด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ 10
ตกแต่งหมวกใบสวย ด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ 8