ผ้าพันคอ ตกแต่งสีสวย

ผ้าพันคอ ตกแต่งสีสวย

ผ้าพันคอ ตกแต่งสีสวย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำผ้าพันคอ มาระบายสีอ่อนๆ ด้วย สีน้ำผสมสี พร้อมพู่กันโฟม
  2. หรือพ่นสีสเปรย์ ลงไปบนผ้าพันคอ รอสีแห้ง
  3. นำพู่กันโฟน ทำเป็นลายเล็กๆ ปลายผ้าพันคอ

รอสีแห้ง นำไปใช้พันคอสวยๆค่ะ

ผ้าพันคอ ตกแต่งสีสวย 0
ผ้าพันคอ ตกแต่งสีสวย 7
ผ้าพันคอ ตกแต่งสีสวย 1
ผ้าพันคอ ตกแต่งสีสวย 4
ผ้าพันคอ ตกแต่งสีสวย 15
ผ้าพันคอ ตกแต่งสีสวย 13
ผ้าพันคอ ตกแต่งสีสวย 6
ผ้าพันคอ ตกแต่งสีสวย 3
ผ้าพันคอ ตกแต่งสีสวย 12
ผ้าพันคอ ตกแต่งสีสวย 2
ผ้าพันคอ ตกแต่งสีสวย 11
ผ้าพันคอ ตกแต่งสีสวย 9
ผ้าพันคอ ตกแต่งสีสวย 5
ผ้าพันคอ ตกแต่งสีสวย 14
ผ้าพันคอ ตกแต่งสีสวย 16
ผ้าพันคอ ตกแต่งสีสวย 10
ผ้าพันคอ ตกแต่งสีสวย 8