ของประดับตกแต่งบ้าน งานปาร์ตี้ ประดับกล่องของขวัญ

ของประดับตกแต่งบ้าน งานปาร์ตี้ ประดับกล่องของขวัญ

ของขวัญกล่องเล็กๆ นำมาประดับตกแต่งบ้าน งานปาร์ตี้ ปีใหม่ คริสต์มาส

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกล่องกระดาษมาห่อกระดาษที่ทำเป็นริ้วๆสวยๆ
  2. ทากาว ติดให้เรียบร้อย
  3. นำไปร้อยเชือก พร้อมประดับปอมๆสีสดใส บนเชือก

นำไปประดับ ตกแต่งบ้าน ตามชอบค่ะ

ของประดับตกแต่งบ้าน งานปาร์ตี้ ประดับกล่องของขวัญ 0
ของประดับตกแต่งบ้าน งานปาร์ตี้ ประดับกล่องของขวัญ 7
ของประดับตกแต่งบ้าน งานปาร์ตี้ ประดับกล่องของขวัญ 1
ของประดับตกแต่งบ้าน งานปาร์ตี้ ประดับกล่องของขวัญ 4
ของประดับตกแต่งบ้าน งานปาร์ตี้ ประดับกล่องของขวัญ 15
ของประดับตกแต่งบ้าน งานปาร์ตี้ ประดับกล่องของขวัญ 13
ของประดับตกแต่งบ้าน งานปาร์ตี้ ประดับกล่องของขวัญ 6
ของประดับตกแต่งบ้าน งานปาร์ตี้ ประดับกล่องของขวัญ 3
ของประดับตกแต่งบ้าน งานปาร์ตี้ ประดับกล่องของขวัญ 12
ของประดับตกแต่งบ้าน งานปาร์ตี้ ประดับกล่องของขวัญ 2
ของประดับตกแต่งบ้าน งานปาร์ตี้ ประดับกล่องของขวัญ 11
ของประดับตกแต่งบ้าน งานปาร์ตี้ ประดับกล่องของขวัญ 9
ของประดับตกแต่งบ้าน งานปาร์ตี้ ประดับกล่องของขวัญ 5
ของประดับตกแต่งบ้าน งานปาร์ตี้ ประดับกล่องของขวัญ 14
ของประดับตกแต่งบ้าน งานปาร์ตี้ ประดับกล่องของขวัญ 16
ของประดับตกแต่งบ้าน งานปาร์ตี้ ประดับกล่องของขวัญ 10
ของประดับตกแต่งบ้าน งานปาร์ตี้ ประดับกล่องของขวัญ 8