สอนทำกระดาน สำหรับติดโน๊ต กันลืม

สอนทำกระดาน สำหรับติดโน๊ต กันลืม

ไอเดียประดิษฐ์บอร์ดติดโน๊ตกันลืม

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำสีสเปรย์มาพ่นถาดเหล็ก พ่นสีขาวก่อน จากนั้นตามด้วยสีที่ต้องการ
  2. ปั้นดินน้ำมันให้เป็นรูป ตามต้องการ
  3. ติดแม่เหล็กด้านหลัง
  4. นำกระดาษมาทำเป็นลายน่ารักๆ ติดแม่เหล็กด้านหลัง นำมาตกแต่งตู้เย็น
  5. ติดกาว 2 หน้า ด้านหลังถาด จากนั้นนำถาดไปติดกับผนัง
  6. จากนั้นนำกระดาษโน๊ตมาติด ตามด้วยแม่เหล็ดติดผนังที่ทำไว้ค่ะ

ไอเดียทำของตกแต่งบอร์ด

ลองทำตามไอเดียที่นำมาฝากนะคะ

สอนทำกระดาน สำหรับติดโน๊ต กันลืม 0
สอนทำกระดาน สำหรับติดโน๊ต กันลืม 7
สอนทำกระดาน สำหรับติดโน๊ต กันลืม 1
สอนทำกระดาน สำหรับติดโน๊ต กันลืม 4
สอนทำกระดาน สำหรับติดโน๊ต กันลืม 13
สอนทำกระดาน สำหรับติดโน๊ต กันลืม 6
สอนทำกระดาน สำหรับติดโน๊ต กันลืม 3
สอนทำกระดาน สำหรับติดโน๊ต กันลืม 12
สอนทำกระดาน สำหรับติดโน๊ต กันลืม 2
สอนทำกระดาน สำหรับติดโน๊ต กันลืม 11
สอนทำกระดาน สำหรับติดโน๊ต กันลืม 9
สอนทำกระดาน สำหรับติดโน๊ต กันลืม 5
สอนทำกระดาน สำหรับติดโน๊ต กันลืม 14
สอนทำกระดาน สำหรับติดโน๊ต กันลืม 10
สอนทำกระดาน สำหรับติดโน๊ต กันลืม 8