สร้อยคอผีเสื้อ สวยๆ ทำเองจากกระดาษ

สร้อยคอผีเสื้อ สวยๆ ทำเองจากกระดาษ

ประดิษฐ์เครื่องประดับ สร้อยคอผีเสื้อ สวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ปริ้นลายผีเสื้อ ลงบนกระดาษปริ้นรูปถ่าย
  2. ตัดผีเสื้อ ตามขอบ
  3. เจาะรูที่ปีกผีเสื้อ ทั้งสองด้าน
  4. นำไปอบในเตาอบ ที่อุณหภูมิ 350 องศาฟราเรนไฮด์
  5. อบจนผีเสื้อห่อตัว แล้วคลายตัวออก นำออกจากเตาอบ
  6. นำมาตกแต่ง ด้วยเม็ดพลาสติกเล็กๆ ที่ตัวผีเสื้อ
  7. จากนั้นนำมาคล้อง ติดกับที่ปีกผีเสื้อ ด้วยห่วงเชื่อม
  8. ติดตะขอที่ปลายทั้งสองข้างให้เรียบร้อย

นำไปประดับ เป็นสร้อยสวยๆ ใส่เล่นค่ะ

คลิปสอนทำสร้อยคอ

สร้อยคอผีเสื้อ สวยๆ ทำเองจากกระดาษ 0
สร้อยคอผีเสื้อ สวยๆ ทำเองจากกระดาษ 7
สร้อยคอผีเสื้อ สวยๆ ทำเองจากกระดาษ 20
สร้อยคอผีเสื้อ สวยๆ ทำเองจากกระดาษ 1
สร้อยคอผีเสื้อ สวยๆ ทำเองจากกระดาษ 4
สร้อยคอผีเสื้อ สวยๆ ทำเองจากกระดาษ 15
สร้อยคอผีเสื้อ สวยๆ ทำเองจากกระดาษ 13
สร้อยคอผีเสื้อ สวยๆ ทำเองจากกระดาษ 6
สร้อยคอผีเสื้อ สวยๆ ทำเองจากกระดาษ 17
สร้อยคอผีเสื้อ สวยๆ ทำเองจากกระดาษ 3
สร้อยคอผีเสื้อ สวยๆ ทำเองจากกระดาษ 12
สร้อยคอผีเสื้อ สวยๆ ทำเองจากกระดาษ 2
สร้อยคอผีเสื้อ สวยๆ ทำเองจากกระดาษ 19
สร้อยคอผีเสื้อ สวยๆ ทำเองจากกระดาษ 11
สร้อยคอผีเสื้อ สวยๆ ทำเองจากกระดาษ 9
สร้อยคอผีเสื้อ สวยๆ ทำเองจากกระดาษ 5
สร้อยคอผีเสื้อ สวยๆ ทำเองจากกระดาษ 14
สร้อยคอผีเสื้อ สวยๆ ทำเองจากกระดาษ 16
สร้อยคอผีเสื้อ สวยๆ ทำเองจากกระดาษ 10
สร้อยคอผีเสื้อ สวยๆ ทำเองจากกระดาษ 18
สร้อยคอผีเสื้อ สวยๆ ทำเองจากกระดาษ 8