โคมไฟตั้งโต๊ะสวยๆ ตกแต่งแบบง่ายๆ

โคมไฟตั้งโต๊ะสวยๆ ตกแต่งแบบง่ายๆ

โคมไฟตกแต่งสวยๆ ประดิษฐ์ฐานจากขวด

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำขวดที่มีอยู่ มาพ่นสี หรือทาสีให้สวยงาม
  2. รอสีแห้ง
  3. นำฝาครอบโคมไฟมาครอบไว้

นำไปประดับตามมุมต่างๆในบ้าน

โคมไฟตั้งโต๊ะสวยๆ ตกแต่งแบบง่ายๆ 0
โคมไฟตั้งโต๊ะสวยๆ ตกแต่งแบบง่ายๆ 7
โคมไฟตั้งโต๊ะสวยๆ ตกแต่งแบบง่ายๆ 1
โคมไฟตั้งโต๊ะสวยๆ ตกแต่งแบบง่ายๆ 4
โคมไฟตั้งโต๊ะสวยๆ ตกแต่งแบบง่ายๆ 6
โคมไฟตั้งโต๊ะสวยๆ ตกแต่งแบบง่ายๆ 3
โคมไฟตั้งโต๊ะสวยๆ ตกแต่งแบบง่ายๆ 2
โคมไฟตั้งโต๊ะสวยๆ ตกแต่งแบบง่ายๆ 9
โคมไฟตั้งโต๊ะสวยๆ ตกแต่งแบบง่ายๆ 5
โคมไฟตั้งโต๊ะสวยๆ ตกแต่งแบบง่ายๆ 8