สอนทำกระโปรงสั้น

สอนทำกระโปรงสั้น

สอนเย็บกระโปรงสั้น ทรงสวย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดผ้า ความยาว 18.5 นิ้ว
  2. ความกว้างกระโปรงส่วนบน 6.5, 7.5, 8.5, 9.5 นิ้ว (ขนาด XS,SM,M,L) ตามลำดับ
  3. ความกว้างกระโปรงส่วนล่าง 7, 8, 9, 10 (ขนาด XS,SM,M,L) ตามลำดับ
  4. ขีดเส้นเชื่อมต่อกันแบบโค้ง (สังเกตได้จากรูปด้านล่าง)
  5. เว้นขอบไว้ ประมาณ 1 นิ้ว (สำหรับเย็บหรือติดกาว)
  6. จากนั้นพับขอบสองด้านเข้าด้วยกัน ติดแถบกาวด้านข้าง เมื่อติดเสร็จ รีดด้วยเตารีดให้กาวเชื่อมผ้าติดกัน
  7. ใส่ยางยืดให้เรียบร้อย

สอนเย็บกระโปรง

สอนทำกระโปรงสั้น 0
สอนทำกระโปรงสั้น 7
สอนทำกระโปรงสั้น 1
สอนทำกระโปรงสั้น 4
สอนทำกระโปรงสั้น 15
สอนทำกระโปรงสั้น 13
สอนทำกระโปรงสั้น 6
สอนทำกระโปรงสั้น 3
สอนทำกระโปรงสั้น 12
สอนทำกระโปรงสั้น 2
สอนทำกระโปรงสั้น 11
สอนทำกระโปรงสั้น 9
สอนทำกระโปรงสั้น 5
สอนทำกระโปรงสั้น 14
สอนทำกระโปรงสั้น 16
สอนทำกระโปรงสั้น 10
สอนทำกระโปรงสั้น 8