เปลี่ยนกระโปรงนักศึกษา เป็นกระโปรงสั้นทันสมัย

เปลี่ยนกระโปรงนักศึกษา เป็นกระโปรงสั้นทันสมัย
กระโปรงนักศึกษาตัวเก่ามีค่า อย่าทิ้ง นำมาทำเป็นกระโปรงสั้นใส่เที่ยวได้ อุปกรณ์ กระโปรงนักศึกษาตัวเก่า, กรรไกร, กระโปรงสั้นต้นแบบ, สายผ้าสำหรับตกแต่งขอบกระโปรง วิธีทำ
  1. ตัดกระโปรงนักศึกษาตัวเก่า ให้เท่ากับกระโปรงสั้นตัวเก่ง
  2. เย็บให้เรียบร้อย
  3. นำผ้าลายมาตกแต่งเป็นขอบด้านบนและด้านล่าง
  4. เย็บติดกันให้เรียบร้อย
เปลี่ยนกระโปรงนักศึกษา เป็นกระโปรงสั้นทันสมัย 0
เปลี่ยนกระโปรงนักศึกษา เป็นกระโปรงสั้นทันสมัย 1
เปลี่ยนกระโปรงนักศึกษา เป็นกระโปรงสั้นทันสมัย 2
เปลี่ยนกระโปรงนักศึกษา เป็นกระโปรงสั้นทันสมัย 3
เปลี่ยนกระโปรงนักศึกษา เป็นกระโปรงสั้นทันสมัย 4