คลิปหนีบกระดาษ ตกแต่งด้วยกระดุม หลากสี

คลิปหนีบกระดาษ ตกแต่งด้วยกระดุม หลากสี

ไอเดียทำของใช้เล็กๆน้อยๆ คลิปหนีบกระดาษ ตกแต่งด้วยกระดุม

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกระดุมหลากสี มาจัดด้านหลังกระดุมออก ด้วยที่คีมหนีบ
  2. นำไปติดกับคลิปหนีบกระดาษ ด้วยกาวให้แน่น
  3. รอกาวแห้ง

นำไปติดกระดาษ หรือทำเป็นของที่ระลึกเก๋ๆได้ค่ะ

คลิปหนีบกระดาษ ตกแต่งด้วยกระดุม หลากสี 0
คลิปหนีบกระดาษ ตกแต่งด้วยกระดุม หลากสี 1
คลิปหนีบกระดาษ ตกแต่งด้วยกระดุม หลากสี 2
คลิปหนีบกระดาษ ตกแต่งด้วยกระดุม หลากสี 3