สอนทำจี้ห้อยคอ จากกระดาษโปสเตอร์

สอนทำจี้ห้อยคอ จากกระดาษโปสเตอร์

สอนทำเครื่องประดับจากกระดาษ นิตยสาร

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกรรไกร ตัดกระดาษให้เป็นรูปวงกลมซ้อนกันสองวง
  2. ตัดกระดาษเกมือนกันอีก 3 ชิ้น นำมาติดเข้าด้วยกัน
  3. เลือกลายด้านหน้าด้วย กระดาษนิตยสาร ลายสวยๆ
  4. จากนั้น ทาสีติดขอบ ให้สวยงาม รอสีแห้ง ใส่เชือก ผูกให้เรียบร้อย
  5. ทำลายสวยๆ ตรงเชือกผูก

นำไปใส่เป็นเครื่อประดับสวยๆค่ะ

คลิปสอนทำจี้

สอนทำจี้ห้อยคอ จากกระดาษโปสเตอร์ 0
สอนทำจี้ห้อยคอ จากกระดาษโปสเตอร์ 7
สอนทำจี้ห้อยคอ จากกระดาษโปสเตอร์ 1
สอนทำจี้ห้อยคอ จากกระดาษโปสเตอร์ 4
สอนทำจี้ห้อยคอ จากกระดาษโปสเตอร์ 6
สอนทำจี้ห้อยคอ จากกระดาษโปสเตอร์ 3
สอนทำจี้ห้อยคอ จากกระดาษโปสเตอร์ 2
สอนทำจี้ห้อยคอ จากกระดาษโปสเตอร์ 9
สอนทำจี้ห้อยคอ จากกระดาษโปสเตอร์ 5
สอนทำจี้ห้อยคอ จากกระดาษโปสเตอร์ 10
สอนทำจี้ห้อยคอ จากกระดาษโปสเตอร์ 8