ตกแต่งเคสไอโฟน ติดหนาม

ตกแต่งเคสไอโฟน ติดหนาม

ไอเดียตกแต่งเคสไอโฟน ติดหนาม

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำปากกาเมจิกมาวัด ทำจุด สำหรับติดหมุดหนามลงไป วัดเพื่อหาตำแหน่งที่ใส่ พอดีสำหรับหมุดหนาม
  2. เมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้ว ติดกาว ใส่หมุดหนามให้เต็ม
  3. รอกาวแห้ง

นำไปหุ้มเคสไอโฟนได้ตามต้องการ

ตกแต่งเคสไอโฟน ติดหนาม 0
ตกแต่งเคสไอโฟน ติดหนาม 1
ตกแต่งเคสไอโฟน ติดหนาม 2
ตกแต่งเคสไอโฟน ติดหนาม 3