ทำโบว์น่ารักๆ จากไหมพรม

ทำโบว์น่ารักๆ จากไหมพรม

สอนทำโบว์ผูกผมน่ารักๆ จากไหมพรม

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำไหมพรมมาถักโซ่แถวแรก 25 โซ่
  2. จากนั้นถักลายขึ้นแถวด้านบน ถักไปอีก 4–6 แถว
  3. เมื่อถักเสร็จ ให้เด็บไหมพรม ตัดส่วนเกินออกให้เรียบร้อย
  4. พับปลายด้านบนและด้านล่าง มาชนกันตรงกลาง ติดด้วยกาวให้แน่น
  5. จากนั้นนำไหมพรม มาพันเป็นแกนตรงกลาง หลายๆรอบ

นำไปติดกิ๊บ ติดที่คาดผม ได้ตามชอบค่ะ

ทำโบว์น่ารักๆ จากไหมพรม 0
ทำโบว์น่ารักๆ จากไหมพรม 7
ทำโบว์น่ารักๆ จากไหมพรม 20
ทำโบว์น่ารักๆ จากไหมพรม 27
ทำโบว์น่ารักๆ จากไหมพรม 1
ทำโบว์น่ารักๆ จากไหมพรม 24
ทำโบว์น่ารักๆ จากไหมพรม 4
ทำโบว์น่ารักๆ จากไหมพรม 15
ทำโบว์น่ารักๆ จากไหมพรม 21
ทำโบว์น่ารักๆ จากไหมพรม 13
ทำโบว์น่ารักๆ จากไหมพรม 22
ทำโบว์น่ารักๆ จากไหมพรม 29
ทำโบว์น่ารักๆ จากไหมพรม 6
ทำโบว์น่ารักๆ จากไหมพรม 28
ทำโบว์น่ารักๆ จากไหมพรม 25
ทำโบว์น่ารักๆ จากไหมพรม 17
ทำโบว์น่ารักๆ จากไหมพรม 3
ทำโบว์น่ารักๆ จากไหมพรม 12
ทำโบว์น่ารักๆ จากไหมพรม 2
ทำโบว์น่ารักๆ จากไหมพรม 23
ทำโบว์น่ารักๆ จากไหมพรม 19
ทำโบว์น่ารักๆ จากไหมพรม 11
ทำโบว์น่ารักๆ จากไหมพรม 9
ทำโบว์น่ารักๆ จากไหมพรม 5
ทำโบว์น่ารักๆ จากไหมพรม 14
ทำโบว์น่ารักๆ จากไหมพรม 26
ทำโบว์น่ารักๆ จากไหมพรม 16
ทำโบว์น่ารักๆ จากไหมพรม 10
ทำโบว์น่ารักๆ จากไหมพรม 18
ทำโบว์น่ารักๆ จากไหมพรม 8