ทำดอกกุหลาบ จากกระดาษหนังสือพิมพ์

ทำดอกกุหลาบสวยๆ จากกระดาษหนังสือพิมพ์

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำตัวปั้ม หรือ กรรไกร มาตัดดอกไม้ประมาณ 4 ดอก
  2. จากนั้นนำฟองน้ำชุดสีน้ำตาลแล้วนำมาป้ายๆตรงขอบกลีบดอก
  3. ตัดกลีบดอกออก หนึ่งกลีบ สองกลีบ แล้วนำกลีบที่เหลือมารวมกัน จะได้กลีบดอกเล็ก กลาง ใหญ่
  4. ดัดปลายกลีบดอก
  5. แล้วนำมาซ้อนๆติดกันด้วยกาว
  6. จะได้ดอกกุหลาบเล็กๆ 1 ดอก จากนั้นนำไปติดก้าน หรือรวมเป็นช่อดอกไม้ได้นะ ลองทำดูค่ะ

จะใช้กระดาษสีสวยๆ ทำแทนได้นะ