เทียนไข ในเปลือกหอย

ไอเดียประดิษฐ์ ที่ใส่เทียนไข ตกแต่งบ้านน่ารักๆ จากเปลือกหอย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำเปลือกหอยสวยๆ ที่ขัดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว มาเตรียมไว้
  2. นำเทียนไขไปละลายกับความร้อน จากนั้นนำไปเทลงบนเปลือกหอย ใส่ไส้เทียน รอเทียนแข็งตัว
  3. จากนั้นนำไปประดับบ้าน ตกแต่งตามที่ต่างๆในบ้าน

เปลือกหอยสวยๆ นำมาตกแต่งบ้านได้นะคะ