ทำผีเสื้อติดผนังห้อง สวยๆ

ทำผีเสื้อติดผนังห้อง สวยๆ

ประดิษฐ์ผีเสื้อสวยๆ ตกแต่งผนังห้องนอน

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกระดาษสีขาวมาตัดครึ่ง แล้ววาดรูปผีเสื้อแบบครึ่งตัวลงไปบนกระดาษ ตัดกระดาษออกไปเป็นแบบผีเสื้อ
  2. นำไปเป็นแบบตัดผีเสื้อสีสวยๆ สำหรับประดับผนังห้อง
  3. นำไปประดับบนผนังห้อง ตกแต่งตามชอบ

ลองนำผีเสื้อประดิษฐ์สวยๆ ที่ทำเสร็จแล้ว ไปติดตามที่ต่างๆในบ้านตามชอบนะคะ

ทำผีเสื้อติดผนังห้อง สวยๆ 0
ทำผีเสื้อติดผนังห้อง สวยๆ 7
ทำผีเสื้อติดผนังห้อง สวยๆ 1
ทำผีเสื้อติดผนังห้อง สวยๆ 4
ทำผีเสื้อติดผนังห้อง สวยๆ 6
ทำผีเสื้อติดผนังห้อง สวยๆ 3
ทำผีเสื้อติดผนังห้อง สวยๆ 2
ทำผีเสื้อติดผนังห้อง สวยๆ 9
ทำผีเสื้อติดผนังห้อง สวยๆ 5
ทำผีเสื้อติดผนังห้อง สวยๆ 8