ไอเดียทำหมวก ให้ลูกน้อย

ไอเดียทำหมวก ให้ลูกน้อย
เด็กโตเร็ว เปลี่ยนหมวกบ่อยมากๆ ลองทำหมวกแบบปรับขนาดได้ ใส่ให้ลูกดูนะคะ อุปกรณ์ วิธีทำ
  1. วัดขนาดรอบศีรษะลูก จากนั้น เอาขนาดประมาณ 1/4 มาทำเป็นแบบ หรือกะขนาดคร่าวๆเอาแบบหลวมหน่อย
  2. จากนั้นนำแบบที่ได้ มาทาบบนผ้าสำหรับทำหมวก 4 ส่วนแบบติดกัน
  3. ตัดผ้าตามที่วาดเสร็จ นำมาเย็บรวมกัน เหลือแต่ส่วนที่ใส่รอบศีรษะไว้
  4. เลือกแถบผ้า สำหรับตกแต่งตามชอบ
  5. นำมาเย็บติดหมวก ส่วนปลายให้เย็บแบบโปร่งไว้ สำหรับสอดสายขยับขนาดหมวก จากนั้นสอดสายเชือเข้าไปทั้ง 2 ด้าน ให้เชือกเหลือตรงกลางไว้ สำหรับใส่ที่ปรับขนาดความกว้างของหมวก
  6. นำไปใส่ให้ลูก แล้วปรับขนาดหมวกให้เข้ากับศีรษะลูก
ลองทำดูนะคะ ทำเก่งแล้ว ทำขายเป็นอาชีพเสริมได้ด้วยนะ
ไอเดียทำหมวก ให้ลูกน้อย 0
ไอเดียทำหมวก ให้ลูกน้อย 7
ไอเดียทำหมวก ให้ลูกน้อย 20
ไอเดียทำหมวก ให้ลูกน้อย 27
ไอเดียทำหมวก ให้ลูกน้อย 1
ไอเดียทำหมวก ให้ลูกน้อย 24
ไอเดียทำหมวก ให้ลูกน้อย 4
ไอเดียทำหมวก ให้ลูกน้อย 15
ไอเดียทำหมวก ให้ลูกน้อย 21
ไอเดียทำหมวก ให้ลูกน้อย 31
ไอเดียทำหมวก ให้ลูกน้อย 32
ไอเดียทำหมวก ให้ลูกน้อย 33
ไอเดียทำหมวก ให้ลูกน้อย 13
ไอเดียทำหมวก ให้ลูกน้อย 22
ไอเดียทำหมวก ให้ลูกน้อย 36
ไอเดียทำหมวก ให้ลูกน้อย 29
ไอเดียทำหมวก ให้ลูกน้อย 6
ไอเดียทำหมวก ให้ลูกน้อย 28
ไอเดียทำหมวก ให้ลูกน้อย 25
ไอเดียทำหมวก ให้ลูกน้อย 34
ไอเดียทำหมวก ให้ลูกน้อย 17
ไอเดียทำหมวก ให้ลูกน้อย 3
ไอเดียทำหมวก ให้ลูกน้อย 12
ไอเดียทำหมวก ให้ลูกน้อย 2
ไอเดียทำหมวก ให้ลูกน้อย 23
ไอเดียทำหมวก ให้ลูกน้อย 35
ไอเดียทำหมวก ให้ลูกน้อย 19
ไอเดียทำหมวก ให้ลูกน้อย 11
ไอเดียทำหมวก ให้ลูกน้อย 9
ไอเดียทำหมวก ให้ลูกน้อย 5
ไอเดียทำหมวก ให้ลูกน้อย 14
ไอเดียทำหมวก ให้ลูกน้อย 26
ไอเดียทำหมวก ให้ลูกน้อย 16
ไอเดียทำหมวก ให้ลูกน้อย 30
ไอเดียทำหมวก ให้ลูกน้อย 10
ไอเดียทำหมวก ให้ลูกน้อย 18
ไอเดียทำหมวก ให้ลูกน้อย 8