คลิปสอนตกแต่ง กระโปรงเชียร์หลีดเดอร์

คลิปสอนตกแต่ง กระโปรงเชียร์หลีดเดอร์
อุปกรณ์ วิธีทำ
  1. นำกระโปรงที่ต้องการตกแต่ง มาใส่ไว้ในกระดาษแข็ง สำหรับยึดช่วงเอว
  2. จากนั้น นำโบว์สีเดียวกับกระโปรง มาตกแต่งด้านหน้า
  3. ติดโบว์สีดำ พร้อมด้วย ดอกไม้พองๆสีดำสวยๆ ติดด้วยกาวให้แน่น
  4. ตกแต่งให้สวยงาม
  5. นำไปใส่ร่วมกับเสื้อยืด หรือเสื้อเชียร์ ที่ทำเสร็จแล้ว
คลิปสอนตกแต่งกระโปรง
คลิปสอนตกแต่ง กระโปรงเชียร์หลีดเดอร์ 0
คลิปสอนตกแต่ง กระโปรงเชียร์หลีดเดอร์ 1
คลิปสอนตกแต่ง กระโปรงเชียร์หลีดเดอร์ 2
คลิปสอนตกแต่ง กระโปรงเชียร์หลีดเดอร์ 3