วิธีทำ สายรัดข้อมือ จากฝากระป๋องน้ำอัดลม

วิธีทำ สายรัดข้อมือ จากฝากระป๋องน้ำอัดลม
อุปกรณ์ กระป๋องน้ำอัดลม, โบว์ วิธีทำ
  1. นำฝากระป๋องน้ำอัดลม สลับสี ร้อยกับโบว์ผูกผม ที่เตรียมไว้
  2. ร้อยตามเชือกไปประมาณ ข้อมือ
  3. จากนั้น บริเวณโบว์ที่เหลือ ผูกไว้ด้านหลังข้อมือ กันหลุด
คลิปสอนทำสร้อยข้อมือ
วิธีทำ สายรัดข้อมือ จากฝากระป๋องน้ำอัดลม 0
วิธีทำ สายรัดข้อมือ จากฝากระป๋องน้ำอัดลม 1
วิธีทำ สายรัดข้อมือ จากฝากระป๋องน้ำอัดลม 2
วิธีทำ สายรัดข้อมือ จากฝากระป๋องน้ำอัดลม 3
วิธีทำ สายรัดข้อมือ จากฝากระป๋องน้ำอัดลม 4