สอนร้อยสร้อยข้อมือสวยๆ แบบหลายเส้น

สอนร้อยสร้อยข้อมือสวยๆ แบบหลายเส้น
อุปกรณ์ เส้นลวด, เม็ดพลาสติกแบบติดกัน วิธีทำ
  1. นำเส้นลวดมามัดติดกับ เม็ดพลาสติกแบบเป็นแผง สำหรับร้อยโดยเฉพาะ
  2. ร้อยไปเรื่อยๆ จนเสร็จ จะได้สร้อยข้อมือสวยๆ 1 เส้น
คลิปสอนร้อยสร้อยข้อมือ
สอนร้อยสร้อยข้อมือสวยๆ แบบหลายเส้น 0
สอนร้อยสร้อยข้อมือสวยๆ แบบหลายเส้น 1
สอนร้อยสร้อยข้อมือสวยๆ แบบหลายเส้น 2
สอนร้อยสร้อยข้อมือสวยๆ แบบหลายเส้น 3
สอนร้อยสร้อยข้อมือสวยๆ แบบหลายเส้น 4