คลิปวีดีโอ สอนทำเสื้อกีฬาตัวเก่า เป็นชุดเกาะอก

คลิปวีดีโอ สอนทำเสื้อกีฬาตัวเก่า เป็นชุดเกาะอก
อุปกรณ์ ชอร์ค สำหรับเขียนผ้า, กรรไกร, หมุดปักผ้า วิธีทำ
  1. เลือกเสื้อตัวใหญ่ๆที่ไม่ใช้แล้ว มาวัดเข้ากับตัว จากนั้น เขียนโครงชุด
  2. ตัดส่วนที่เหลือออก นำไปเย็บ ขอบด้านข้าง ด้วยจักรเย็บผ้า
  3. ส่วนแขนยาวที่เหลืออยู่ 2 ข้าง นำมาต่อเข้าด้วยกัน เพื่อใช้ทำเสื้อคลุม
คลิปสอนทำชุดเที่ยว
คลิปวีดีโอ สอนทำเสื้อกีฬาตัวเก่า เป็นชุดเกาะอก 0
คลิปวีดีโอ สอนทำเสื้อกีฬาตัวเก่า เป็นชุดเกาะอก 1
คลิปวีดีโอ สอนทำเสื้อกีฬาตัวเก่า เป็นชุดเกาะอก 2
คลิปวีดีโอ สอนทำเสื้อกีฬาตัวเก่า เป็นชุดเกาะอก 3