สอนพับโบว์ ห่อของขวัญ ติดผม ...

สอนพับโบว์ ห่อของขวัญ ติดผม ...
อุปกรณ์ โบว์สวยๆ 1 เส้น, กิ๊บดำ, เชือสำหรับมัดโบว์ วิธีทำ
  1. พับครึ่งเส้นโบว์ จากนั้น นำมาทั้ง 2 ข้างมาบรรจบกันตรงกลาง ที่พับครึ่งไว้ แบบสลับขั้ว
  2. นำตรงกลางของ เส้นโบว์ ที่ลากมาบรรจบกัน มาซ้อนทับอีกครั้ง ยึดติดด้วยกิ๊บดำ
  3. นำเชือที่เตรียมไว้ มามัดให้แน่น จากนั้น ดึงกิ๊บที่ยึดไว้ออก จะได้โบว์สวยๆ 1 อัน ที่ทำเสร็จแล้ว
คลิปสอนมัดโบว์
สอนพับโบว์ ห่อของขวัญ ติดผม ... 0
สอนพับโบว์ ห่อของขวัญ ติดผม ... 1
สอนพับโบว์ ห่อของขวัญ ติดผม ... 2
สอนพับโบว์ ห่อของขวัญ ติดผม ... 3