สอนเย็บกระโปรง ทรงบอลลูน พองๆ แบบสั้น

อุปกรณ์ ยางยืดสำหรับทำขอบกระโปรง แบบหนา, ผ้าสำหรับทำกระโปรง, กรรไกร วิธีทำ คลิปสอนเย็บกระโปรง