วิธีห่อของขวัญ-ของชำร่วย แบบทรงกลม

วิธีห่อของขวัญ-ของชำร่วย แบบทรงกลม
อุปกรณ์ กระดาษห่อของขวัญ, สก็อตเทป วิธีทำ คลิปสอนห่อของขวัญ
วิธีห่อของขวัญ-ของชำร่วย แบบทรงกลม 0
วิธีห่อของขวัญ-ของชำร่วย แบบทรงกลม 1
วิธีห่อของขวัญ-ของชำร่วย แบบทรงกลม 2
วิธีห่อของขวัญ-ของชำร่วย แบบทรงกลม 3
วิธีห่อของขวัญ-ของชำร่วย แบบทรงกลม 4
วิธีห่อของขวัญ-ของชำร่วย แบบทรงกลม 5