สอนตกแต่งสายรองเท้าแตะสวยๆ

สอนตกแต่งสายรองเท้าแตะสวยๆ
อุปกรณ์ เข็ม, คีม, เส้นเอ็น, ลูกปัด วิธีทำ
  1. ใช้เข็มร้อยกับเส้นเอ็น
  2. เย็บร้อยติดเข้ากับสายรองเท้า จากนั้น นำลูกปัดสวยๆ มาร้อยเข้าด้วยกัน ตกแต่งเป็นสายรองเท้าสวยๆ
คลิปสอนตกแต่งรองเท้า ด้วยลูกปัด
สอนตกแต่งสายรองเท้าแตะสวยๆ 0
สอนตกแต่งสายรองเท้าแตะสวยๆ 1
สอนตกแต่งสายรองเท้าแตะสวยๆ 2
สอนตกแต่งสายรองเท้าแตะสวยๆ 3
สอนตกแต่งสายรองเท้าแตะสวยๆ 4
สอนตกแต่งสายรองเท้าแตะสวยๆ 5