สอนพับเสื้อกระดาษ จากกล่องบุหรี่

สอนพับเสื้อกระดาษ จากกล่องบุหรี่
อุปกรณ์ กล่องบุหรี่ 1 กล่อง , คัดเตอร์ วิธีทำ
  1. ตัดส่วนด้านบนกล่องออก ตัดเป็นส่วนๆ ตามคลิปวีดีโอ
  2. นำชิ้นส่วน แต่ละชิ้น มาต่อกันเป็นเสื้อ
คลิปสอนพับเสื้อกระดาษ
สอนพับเสื้อกระดาษ จากกล่องบุหรี่ 0