สอนติดกระดุม กระเป๋าไหมพรม

สอนติดกระดุม กระเป๋าไหมพรม
อุปกรณ์ กระดุม สำหรับติดไหมพรม วิธีทำ
  1. ใส่ด้านล่างลงไปก่อน ยึดด้วยตัวยึด บีบให้เข้ากัน
  2. จากนั้นใส่กระดุ่มด้านบน วัดให้พอดีกับด้านล่าง
  3. จากนั้นใช้ด้ายเย็บ กระดุมติดตกแต่งให้สวยงาม
คลิปสอนติดกระดุม กระเป๋าไหมพรม
สอนติดกระดุม กระเป๋าไหมพรม 0
สอนติดกระดุม กระเป๋าไหมพรม 1
สอนติดกระดุม กระเป๋าไหมพรม 2
สอนติดกระดุม กระเป๋าไหมพรม 3
สอนติดกระดุม กระเป๋าไหมพรม 4
สอนติดกระดุม กระเป๋าไหมพรม 5