กระถางต้นไม้ ตกแต่งลายน่ารัก ด้วยดินน้ำมัน

กระถางต้นไม้ ตกแต่งลายน่ารัก ด้วยดินน้ำมัน
กระถางน่ารักๆ ตกแต่งดินน้ำมันสวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ทาสีกระถาง สีสวยสดใส ตามชอบ
  2. ปั้นดินนำ้มันเป็นรูปร่างต่างๆ ตามที่ชอบ
  3. จากนั้นนำดินน้ำมันจากข้อ 2 ติดลงบนกระถางต้นไม้จากข้อ 1 
นำไปใส่ต้นไม้เล็กๆ น่ารักๆ ตามชอบ 
กระถางต้นไม้ ตกแต่งลายน่ารัก ด้วยดินน้ำมัน 0
กระถางต้นไม้ ตกแต่งลายน่ารัก ด้วยดินน้ำมัน 1
กระถางต้นไม้ ตกแต่งลายน่ารัก ด้วยดินน้ำมัน 2
กระถางต้นไม้ ตกแต่งลายน่ารัก ด้วยดินน้ำมัน 3
กระถางต้นไม้ ตกแต่งลายน่ารัก ด้วยดินน้ำมัน 4
กระถางต้นไม้ ตกแต่งลายน่ารัก ด้วยดินน้ำมัน 5
กระถางต้นไม้ ตกแต่งลายน่ารัก ด้วยดินน้ำมัน 6
กระถางต้นไม้ ตกแต่งลายน่ารัก ด้วยดินน้ำมัน 7
กระถางต้นไม้ ตกแต่งลายน่ารัก ด้วยดินน้ำมัน 8