สอนทำการ์ดเล็กๆ ติดประดับกล่องของขวัญ

สอนทำการ์ดเล็กๆ ติดประดับกล่องของขวัญ
สอนทำการ์ดเล็กๆ ติดประดับกล่องของขวัญ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษเป็นรูปวงกลมเล็กๆ 2 นิ้ว 2 แผ่น วงกลมขนาด 3 นิ้ว 1 แผ่น
  2. เจาะรูด้านบน
  3. ร้อยเชือกกระดาษวงกลมขนาด 3 นิ้ว จากนั้นนำกระดาษ 2 นิ้วพับตรงกลาง ซ้อนกัน 2 แผ่น
  4. ติดกาวกระดาษด้านล่าง จากนั้นนำไปติดกับกระดาษ 3 นิ้ว ที่เตรียมไว้
  5. ร้อยเชือกให้สวยงาม
นำไปตกแต่งกล่องของขวัญสวยๆค่ะ  
สอนทำการ์ดเล็กๆ ติดประดับกล่องของขวัญ 0
สอนทำการ์ดเล็กๆ ติดประดับกล่องของขวัญ 1
สอนทำการ์ดเล็กๆ ติดประดับกล่องของขวัญ 2
สอนทำการ์ดเล็กๆ ติดประดับกล่องของขวัญ 3
สอนทำการ์ดเล็กๆ ติดประดับกล่องของขวัญ 4