แจกันดอกไม้ ตกแต่งประดับตอไม้เล็กๆ รอบๆแจกัน

แจกันดอกไม้ ตกแต่งประดับตอไม้เล็กๆ รอบๆแจกัน
แจกันดอกไม้ ตกแต่งประดับตอไม้เล็กๆ รอบๆแจกัน

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำแจกันดอกไม้ แบบกลมหรือเหลี่ยม เตรียมไว้
  2. ทากาติดกาวร้อน รอบๆตอไม้ที่เตรียมไว้ นำไปติดกับแจกันดอกไม้
  3. รอกาวแห้ง
  4. นำไปใส่น้ำ ใส่ดอกไม้ ให้สวยงาม
นำไปประดับบ้านสวยๆ  
แจกันดอกไม้ ตกแต่งประดับตอไม้เล็กๆ รอบๆแจกัน 0