พับกระดาษรูปหัวใจ ดวงใหญ่ๆ

พับกระดาษรูปหัวใจ ดวงใหญ่ๆ
สอนพับกระดาษรูปหัวใจ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. พับครึ่งกระดาษ คลี่ออก พับด้านล่างขึ้นอีกครั้ง (สังเกตง่ายๆ จากรูปด้านล่าง)
  2. พับตามขั้นตอนไปเรื่อยๆ จนเสร็จ จะได้หัวใจกระดาษ สีแดงสดใส
ทำหลายๆดวง ไปแจกได้นะคะ  
พับกระดาษรูปหัวใจ ดวงใหญ่ๆ 0
พับกระดาษรูปหัวใจ ดวงใหญ่ๆ 1
พับกระดาษรูปหัวใจ ดวงใหญ่ๆ 2
พับกระดาษรูปหัวใจ ดวงใหญ่ๆ 3
พับกระดาษรูปหัวใจ ดวงใหญ่ๆ 4
พับกระดาษรูปหัวใจ ดวงใหญ่ๆ 5