วาดลายนาฬิกาสวยๆ รอบๆนาฬิกาปลุก

วาดลายนาฬิกาสวยๆ รอบๆนาฬิกาปลุก
วาดลายนาฬิกาสวยๆ ล้อมรอบนาฬิกาปลุก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. วาดลายที่ชอบ ลงบนกระดาษ
  2. วาดลายสวยๆ ด้วยสีเมจิก ลงบนนาฬิกา ตามลายที่ออกแบบไว้
  3. รอสีแห้ง
นำไปประดับบ้านสวยๆ  
วาดลายนาฬิกาสวยๆ รอบๆนาฬิกาปลุก 0
วาดลายนาฬิกาสวยๆ รอบๆนาฬิกาปลุก 1
วาดลายนาฬิกาสวยๆ รอบๆนาฬิกาปลุก 2
วาดลายนาฬิกาสวยๆ รอบๆนาฬิกาปลุก 3
วาดลายนาฬิกาสวยๆ รอบๆนาฬิกาปลุก 4
วาดลายนาฬิกาสวยๆ รอบๆนาฬิกาปลุก 5
วาดลายนาฬิกาสวยๆ รอบๆนาฬิกาปลุก 6