แกวกาแฟ ตกแต่งลายสวยๆ จากสีเมจิก

แกวกาแฟ ตกแต่งลายสวยๆ จากสีเมจิก

แก้วกาแฟตกแต่งลายสวยๆ จากสีเมจิก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำสีเมจิกวาด ระบายสีแก้วกาแฟสวยๆ
  2. ตกแต่งลวดลายตามต้องการ
  3. ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อย

นำไปใช้สวยๆ

แกวกาแฟ ตกแต่งลายสวยๆ จากสีเมจิก 0
แกวกาแฟ ตกแต่งลายสวยๆ จากสีเมจิก 1
แกวกาแฟ ตกแต่งลายสวยๆ จากสีเมจิก 2
แกวกาแฟ ตกแต่งลายสวยๆ จากสีเมจิก 3
แกวกาแฟ ตกแต่งลายสวยๆ จากสีเมจิก 4
แกวกาแฟ ตกแต่งลายสวยๆ จากสีเมจิก 5