กระเป๋าถือ ตกแต่งประดับเม็ดพลาสติก หลากสี

กระเป๋าถือ ตกแต่งประดับเม็ดพลาสติก หลากสี

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ร้อยเม็ดพลาสติก เม็ดเล็กๆ เป็นเส้นยาวๆ จากนั้น นำมาเย็บติดกับกระเป๋า
  2. ร้อยแบบไขว้ไป ไขว้มา จนรอบกระเป๋าถือ
นำไปใช้สวยๆค่ะ