กระเป๋าถือ ตกแต่งประดับเม็ดพลาสติก หลากสี

กระเป๋าถือ ตกแต่งประดับเม็ดพลาสติก หลากสี
กระเป๋าถือ ตกแต่งประดับเม็ดพลาสติก หลากสี

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ร้อยเม็ดพลาสติก เม็ดเล็กๆ เป็นเส้นยาวๆ จากนั้น นำมาเย็บติดกับกระเป๋า
  2. ร้อยแบบไขว้ไป ไขว้มา จนรอบกระเป๋าถือ
นำไปใช้สวยๆค่ะ  
กระเป๋าถือ ตกแต่งประดับเม็ดพลาสติก หลากสี 0
กระเป๋าถือ ตกแต่งประดับเม็ดพลาสติก หลากสี 7
กระเป๋าถือ ตกแต่งประดับเม็ดพลาสติก หลากสี 1
กระเป๋าถือ ตกแต่งประดับเม็ดพลาสติก หลากสี 4
กระเป๋าถือ ตกแต่งประดับเม็ดพลาสติก หลากสี 13
กระเป๋าถือ ตกแต่งประดับเม็ดพลาสติก หลากสี 6
กระเป๋าถือ ตกแต่งประดับเม็ดพลาสติก หลากสี 3
กระเป๋าถือ ตกแต่งประดับเม็ดพลาสติก หลากสี 12
กระเป๋าถือ ตกแต่งประดับเม็ดพลาสติก หลากสี 2
กระเป๋าถือ ตกแต่งประดับเม็ดพลาสติก หลากสี 11
กระเป๋าถือ ตกแต่งประดับเม็ดพลาสติก หลากสี 9
กระเป๋าถือ ตกแต่งประดับเม็ดพลาสติก หลากสี 5
กระเป๋าถือ ตกแต่งประดับเม็ดพลาสติก หลากสี 10
กระเป๋าถือ ตกแต่งประดับเม็ดพลาสติก หลากสี 8