พรมเช็ดเท้าทำจากหญ้าปลอม ตกแต่งขอบด้านข้างด้วยเชือก

พรมเช็ดเท้าทำจากหญ้าปลอม ตกแต่งขอบด้านข้างด้วยเชือก
พรมเช็ดเท้าทำจากหญ้าปลอม ตกแต่งขอบด้านข้างด้วยเชือก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เลือกแผ่นหญ้าปลอม
  2. ตกแต่งขอบด้านข้างหญ้าปลอมด้วยเชือกป่านที่เตรียมไว้ เย็บติดทำเป็นพู่สวยๆด้านข้าง
  3. นำไปวางหน้าบ้าน
ตกแต่งบ้านสวยๆ  
พรมเช็ดเท้าทำจากหญ้าปลอม ตกแต่งขอบด้านข้างด้วยเชือก 0
พรมเช็ดเท้าทำจากหญ้าปลอม ตกแต่งขอบด้านข้างด้วยเชือก 1
พรมเช็ดเท้าทำจากหญ้าปลอม ตกแต่งขอบด้านข้างด้วยเชือก 2
พรมเช็ดเท้าทำจากหญ้าปลอม ตกแต่งขอบด้านข้างด้วยเชือก 3
พรมเช็ดเท้าทำจากหญ้าปลอม ตกแต่งขอบด้านข้างด้วยเชือก 4