ไอเดียทำหมอนหนุน ตกแต่งคำสั้นๆ

ไอเดียทำหมอนหนุน ตกแต่งคำสั้นๆ

ของประดับบ้าน หมอนอิงใบสวย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ ลงบนผ้าสีขาว
  2. จากนั้นตัดตัวอักษร นำไปเย็บติดบนหมอน

นำไปวางประดับสวยๆ บนที่นอน บนโซฟา

ไอเดียทำหมอนหนุน ตกแต่งคำสั้นๆ 0
ไอเดียทำหมอนหนุน ตกแต่งคำสั้นๆ 1
ไอเดียทำหมอนหนุน ตกแต่งคำสั้นๆ 2
ไอเดียทำหมอนหนุน ตกแต่งคำสั้นๆ 3
ไอเดียทำหมอนหนุน ตกแต่งคำสั้นๆ 4
ไอเดียทำหมอนหนุน ตกแต่งคำสั้นๆ 5
ไอเดียทำหมอนหนุน ตกแต่งคำสั้นๆ 6