ตกแต่งที่ใส่แปรง ดินสอ จากกระป๋องเก่าๆประดับเปลือกหอย

ตกแต่งที่ใส่แปรง ดินสอ จากกระป๋องเก่าๆประดับเปลือกหอย
ตกแต่งที่ใส่แปรง ดินสอ จากกระป๋องเก่าๆประดับเปลือกหอย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. หุ้มกระป๋องเก่าๆด้วยผ้าสีขาว ทากาวติดให้เรียบร้อย
  2. ตกแต่ง ติดเปลือกหอย ด้านนอกกระป๋องใส่แปรง ที่หุ้มด้วยผ้าจากข้อ 1
  3. รอกาวแห้ง
นำไปใส่ของกระจุกกระจิก ตามต้องการ  
ตกแต่งที่ใส่แปรง ดินสอ จากกระป๋องเก่าๆประดับเปลือกหอย 0
ตกแต่งที่ใส่แปรง ดินสอ จากกระป๋องเก่าๆประดับเปลือกหอย 1
ตกแต่งที่ใส่แปรง ดินสอ จากกระป๋องเก่าๆประดับเปลือกหอย 2
ตกแต่งที่ใส่แปรง ดินสอ จากกระป๋องเก่าๆประดับเปลือกหอย 3
ตกแต่งที่ใส่แปรง ดินสอ จากกระป๋องเก่าๆประดับเปลือกหอย 4
ตกแต่งที่ใส่แปรง ดินสอ จากกระป๋องเก่าๆประดับเปลือกหอย 5