ของเล่นเด็ก เป่าฟองสบู่ จากขวดพลาสติกหุ้มตาข่าย

ของเล่นเด็ก เป่าฟองสบู่ จากขวดพลาสติกหุ้มตาข่าย
ของเล่นเด็ก เป่าฟองสบู่ พร้อมกันหลายๆฟอง

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดก้นขวดพลาสติกออก หรือง่ายๆ ตัดครึ่งขวด
  2. หุ้มก้นขวดพลาสติก ด้วยตาข่ายพลาสติก ติดด้วยสก็อตเทปให้แน่น
  3. ผสมน้ำสบู่ ใส่ชาม
  4. จุ่มก้นขวด ที่มีตาข่าย ลงในน้ำสบู่
เป่าจะได้ ฟองสบู่หลายๆฟอง  
ของเล่นเด็ก เป่าฟองสบู่ จากขวดพลาสติกหุ้มตาข่าย 0
ของเล่นเด็ก เป่าฟองสบู่ จากขวดพลาสติกหุ้มตาข่าย 1
ของเล่นเด็ก เป่าฟองสบู่ จากขวดพลาสติกหุ้มตาข่าย 2
ของเล่นเด็ก เป่าฟองสบู่ จากขวดพลาสติกหุ้มตาข่าย 3
ของเล่นเด็ก เป่าฟองสบู่ จากขวดพลาสติกหุ้มตาข่าย 4
ของเล่นเด็ก เป่าฟองสบู่ จากขวดพลาสติกหุ้มตาข่าย 5
ของเล่นเด็ก เป่าฟองสบู่ จากขวดพลาสติกหุ้มตาข่าย 6