เย็บกระเป๋าหนัง เป็นรูปสามเหลี่ยม

เย็บกระเป๋าหนัง เป็นรูปสามเหลี่ยม
สอนเย็บกระเป๋าหนัง รูปสามเหลี่ยม ติดกระดุม

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. วาดรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ติดกัน 4 อัน ลงบนกระดาษ (สังเกตจากรูป)
  2. ตัดตามรอย
  3. นำไปวางบนแผ่นหนัง
  4. ตัดหนังตามรอย กระดาษ
  5. พับเป็นรูปสามเหลี่ยม
  6. จากนั้นติดกาวขอบด้านข้าง ยึดให้แน่นก่อนกาวแห้ง ด้วยที่หนีบกระดาษ
  7. เจาะรูตรงปลายด้านบนและด้านล่าง (สำหรับติดกระดุม)
นำไปใช้สวยๆค่ะ ทำหลายๆใบ แจกได้ด้วยนะ  
เย็บกระเป๋าหนัง เป็นรูปสามเหลี่ยม 0
เย็บกระเป๋าหนัง เป็นรูปสามเหลี่ยม 1
เย็บกระเป๋าหนัง เป็นรูปสามเหลี่ยม 2
เย็บกระเป๋าหนัง เป็นรูปสามเหลี่ยม 3
เย็บกระเป๋าหนัง เป็นรูปสามเหลี่ยม 4
เย็บกระเป๋าหนัง เป็นรูปสามเหลี่ยม 5
เย็บกระเป๋าหนัง เป็นรูปสามเหลี่ยม 6
เย็บกระเป๋าหนัง เป็นรูปสามเหลี่ยม 7
เย็บกระเป๋าหนัง เป็นรูปสามเหลี่ยม 8