กำไลข้อมือไม้ เจาะรู ถักลายด้วยเชือก

กำไลข้อมือไม้ เจาะรู ถักลายด้วยเชือก
กำไลข้อมือแบบไม้ เจาะรู ร้อยเชือก ลายแปลกๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ปริ้นลายจุด ให้มีขนาดพอดีกับกำไลข้อมือ
  2. วางกระดาษรอบๆ กำไลข้อมือแบบไม้
  3. เจาะรูด้วยสว่าน
  4. ถักลายสวยๆ ด้วยเข็มกับด้าย ตามลายที่ออกแบบไว้
  5. หลังจากถักเสร็จ ติดผ้าด้านในด้วยผ้ากำมะหยี่
  6. ติดกาว ตัดส่วนเกินให้เรียบร้อย
นำไปใส่เล่นสวยๆ  
กำไลข้อมือไม้ เจาะรู ถักลายด้วยเชือก 0
กำไลข้อมือไม้ เจาะรู ถักลายด้วยเชือก 7
กำไลข้อมือไม้ เจาะรู ถักลายด้วยเชือก 1
กำไลข้อมือไม้ เจาะรู ถักลายด้วยเชือก 4
กำไลข้อมือไม้ เจาะรู ถักลายด้วยเชือก 6
กำไลข้อมือไม้ เจาะรู ถักลายด้วยเชือก 3
กำไลข้อมือไม้ เจาะรู ถักลายด้วยเชือก 12
กำไลข้อมือไม้ เจาะรู ถักลายด้วยเชือก 2
กำไลข้อมือไม้ เจาะรู ถักลายด้วยเชือก 11
กำไลข้อมือไม้ เจาะรู ถักลายด้วยเชือก 9
กำไลข้อมือไม้ เจาะรู ถักลายด้วยเชือก 5
กำไลข้อมือไม้ เจาะรู ถักลายด้วยเชือก 10
กำไลข้อมือไม้ เจาะรู ถักลายด้วยเชือก 8