การ์ดรูปหัวใจ เจาะรู ร้อยเชือก

การ์ดรูปหัวใจ เจาะรู ร้อยเชือก
การ์ดรูปหัวใจ เจาะรู ร้อยเชือกสีสด

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. วาดรูปกระดาษการ์ดเป็นรูปหัวใจ
  2. เจาะรูด้านนอก เว้นระยะห่างประมาณ 1 นิ้ว
  3. เจาะรูตรงกลาง
  4. ร้อยเชือกจากด้านข้างเข้าตรงกลาง ถักไปเรื่อยๆ จนเสร็จ
นำไปใส่ซองสวยๆ  
การ์ดรูปหัวใจ เจาะรู ร้อยเชือก 0
การ์ดรูปหัวใจ เจาะรู ร้อยเชือก 7
การ์ดรูปหัวใจ เจาะรู ร้อยเชือก 1
การ์ดรูปหัวใจ เจาะรู ร้อยเชือก 4
การ์ดรูปหัวใจ เจาะรู ร้อยเชือก 6
การ์ดรูปหัวใจ เจาะรู ร้อยเชือก 3
การ์ดรูปหัวใจ เจาะรู ร้อยเชือก 2
การ์ดรูปหัวใจ เจาะรู ร้อยเชือก 11
การ์ดรูปหัวใจ เจาะรู ร้อยเชือก 9
การ์ดรูปหัวใจ เจาะรู ร้อยเชือก 5
การ์ดรูปหัวใจ เจาะรู ร้อยเชือก 10
การ์ดรูปหัวใจ เจาะรู ร้อยเชือก 8