สร้อยข้อมือ ถักสวย ด้วยโครเช

สร้อยข้อมือ ถักสวย ด้วยโครเช
ถักสร้อยข้อมือ เส้นเอ็น ถักโซ่

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ถักสายสร้อย ด้วยโครเช เบอร์ 5
  2. จากนั้นนำเส้นเอ็น มาถักลายโซ่แบบง่ายๆ
  3. ถักน้อยกว่ารอบข้อมือเล็กน้อย
  4. ผูกด้านหลัง สายสร้อย (สังเกตวิธีผูก จากรูปด้านล่าง)
นำไปใส่เล่นสวยๆ  
สร้อยข้อมือ ถักสวย ด้วยโครเช 0
สร้อยข้อมือ ถักสวย ด้วยโครเช 7
สร้อยข้อมือ ถักสวย ด้วยโครเช 1
สร้อยข้อมือ ถักสวย ด้วยโครเช 4
สร้อยข้อมือ ถักสวย ด้วยโครเช 6
สร้อยข้อมือ ถักสวย ด้วยโครเช 3
สร้อยข้อมือ ถักสวย ด้วยโครเช 2
สร้อยข้อมือ ถักสวย ด้วยโครเช 11
สร้อยข้อมือ ถักสวย ด้วยโครเช 9
สร้อยข้อมือ ถักสวย ด้วยโครเช 5
สร้อยข้อมือ ถักสวย ด้วยโครเช 10
สร้อยข้อมือ ถักสวย ด้วยโครเช 8