ที่คาดผม ตกแต่งประดับ เทศการปีใหม่ สวยๆ

ที่คาดผม ตกแต่งประดับ เทศการปีใหม่ สวยๆ
ที่คาดผมสวยๆ ทำจากกระดาษสีสวย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษสีสวย เป็นริ้วๆ ทั้งสองด้าน เหลือตรงกลางไว้
  2. นำไปพับรอบที่คาดผม
  3. เลือกกระดาษสีสวยๆ ประดับอีกชั้น
  4. นำตัวเลข ตัวอักษรประดับ ติดกาวให้แน่น
นำไปประดับทรงผมสวยๆ  
ที่คาดผม ตกแต่งประดับ เทศการปีใหม่ สวยๆ 0
ที่คาดผม ตกแต่งประดับ เทศการปีใหม่ สวยๆ 7
ที่คาดผม ตกแต่งประดับ เทศการปีใหม่ สวยๆ 1
ที่คาดผม ตกแต่งประดับ เทศการปีใหม่ สวยๆ 4
ที่คาดผม ตกแต่งประดับ เทศการปีใหม่ สวยๆ 6
ที่คาดผม ตกแต่งประดับ เทศการปีใหม่ สวยๆ 3
ที่คาดผม ตกแต่งประดับ เทศการปีใหม่ สวยๆ 2
ที่คาดผม ตกแต่งประดับ เทศการปีใหม่ สวยๆ 9
ที่คาดผม ตกแต่งประดับ เทศการปีใหม่ สวยๆ 5
ที่คาดผม ตกแต่งประดับ เทศการปีใหม่ สวยๆ 8