ห่อกล่องของขวัญ สวยๆ ประดับถุงมือกระดาษ

ห่อกล่องของขวัญ สวยๆ ประดับถุงมือกระดาษ

กล่องของขวัญ ตกแต่งประดับถุงมือกระดาษ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ปริ้นกระดาษสีสวย ลายถุงมือ
  2. เจาะรูด้านบน ร้อยด้วยเชือกสีสดใส
  3. นำไปห่อของขวัญ ประดับสวยๆ (สังเกตตามรูป)

ลองนำไอเดียที่นำมาฝาก ไปใช้นะคะ

ห่อกล่องของขวัญ สวยๆ ประดับถุงมือกระดาษ 0
ห่อกล่องของขวัญ สวยๆ ประดับถุงมือกระดาษ 1
ห่อกล่องของขวัญ สวยๆ ประดับถุงมือกระดาษ 2