กล่องใส่ดินสอ หุ้มด้วยผ้าสักกะหลาด ทำลายหุ่นยนต์

กล่องใส่ดินสอ หุ้มด้วยผ้าสักกะหลาด ทำลายหุ่นยนต์

ทำที่ใส่ดินสอสวยๆ ตกแต่งจากผ้าสักกะหลาด

อุปกรณ์

  1. กระป๋อง
  2. ผ้าสักกะหลาด
  3. กรรไกร
  4. กาว
  5. ที่หนีบผ้า

วิธีทำ

  1. เลือกผ้าสักกะหลาด หุ้มด้านนอกกระป๋อง
  2. ริมขอบกระป๋องด้านบน หนีบด้วยไม้หนีบผ้า รอกาวแห้ง ค่อยเอาออก
  3. ตกแต่งลายด้านนอกให้สวยงาม

นำไปใส่ดินสอสวยๆ

กล่องใส่ดินสอ หุ้มด้วยผ้าสักกะหลาด ทำลายหุ่นยนต์ 0
กล่องใส่ดินสอ หุ้มด้วยผ้าสักกะหลาด ทำลายหุ่นยนต์ 7
กล่องใส่ดินสอ หุ้มด้วยผ้าสักกะหลาด ทำลายหุ่นยนต์ 1
กล่องใส่ดินสอ หุ้มด้วยผ้าสักกะหลาด ทำลายหุ่นยนต์ 4
กล่องใส่ดินสอ หุ้มด้วยผ้าสักกะหลาด ทำลายหุ่นยนต์ 6
กล่องใส่ดินสอ หุ้มด้วยผ้าสักกะหลาด ทำลายหุ่นยนต์ 3
กล่องใส่ดินสอ หุ้มด้วยผ้าสักกะหลาด ทำลายหุ่นยนต์ 2
กล่องใส่ดินสอ หุ้มด้วยผ้าสักกะหลาด ทำลายหุ่นยนต์ 9
กล่องใส่ดินสอ หุ้มด้วยผ้าสักกะหลาด ทำลายหุ่นยนต์ 5
กล่องใส่ดินสอ หุ้มด้วยผ้าสักกะหลาด ทำลายหุ่นยนต์ 8