ชุดชั้นใน ตกแต่งสวยๆ ใส่เที่ยว

ชุดชั้นใน ตกแต่งสวยๆ ใส่เที่ยว

ตกแต่งชุดชั้นในสวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เย็บผ้าประดับติดขอบด้านบนชุดชั้นใน หุ้มให้มิด
  2. เย็บด้วยเข็มกับด้าย
  3. ตัดส่วนเกินออก

นำไปใส่สวยๆ

ชุดชั้นใน ตกแต่งสวยๆ ใส่เที่ยว 0
ชุดชั้นใน ตกแต่งสวยๆ ใส่เที่ยว 1
ชุดชั้นใน ตกแต่งสวยๆ ใส่เที่ยว 2
ชุดชั้นใน ตกแต่งสวยๆ ใส่เที่ยว 3
ชุดชั้นใน ตกแต่งสวยๆ ใส่เที่ยว 4
ชุดชั้นใน ตกแต่งสวยๆ ใส่เที่ยว 5
ชุดชั้นใน ตกแต่งสวยๆ ใส่เที่ยว 6