สร้อยแขนสวยๆ ถักจากเชือก

สร้อยแขนสวยๆ ถักจากเชือก

สร้อยข้อมือสวยๆ ทำจากเชือก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดสร้อยข้อมือเส้นยาว เกินรอบข้อมือ ประมาณ 3 รอบ ตัด 12 เส้น
  2. นำไหมเส้นยาวๆ 2 เส้น ทำลายสวยๆ ใช้ 2 สี
  3. รัดเชือกเข้าด้วยกัน เส้นละครั้ง (สังเกตจากรูปด้านล่าง)
  4. ทำความยาวตามต้องการ
  5. ผูกให้เรียบร้อย

นำไปใส่สวยๆ

สร้อยแขนสวยๆ ถักจากเชือก 0
สร้อยแขนสวยๆ ถักจากเชือก 1
สร้อยแขนสวยๆ ถักจากเชือก 2
สร้อยแขนสวยๆ ถักจากเชือก 3
สร้อยแขนสวยๆ ถักจากเชือก 4
สร้อยแขนสวยๆ ถักจากเชือก 5
สร้อยแขนสวยๆ ถักจากเชือก 6