บ้านไม้ไอติม เล็กๆ น่ารักๆ

บ้านไม้ไอติม เล็กๆ น่ารักๆ

ประดิษฐ์บ้านไม้ไอติม สวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เรียงส่วนประกอบบ้านไม้ไอติมสวยๆ (สังเกตการเรียงจากรูป)
  2. นำมาประกอบเป็นตัวบ้าน
  3. ตกแต่งให้สวยงาม

นำไปประดับบ้านสวยๆ

บ้านไม้ไอติม เล็กๆ น่ารักๆ 0
บ้านไม้ไอติม เล็กๆ น่ารักๆ 1
บ้านไม้ไอติม เล็กๆ น่ารักๆ 2
บ้านไม้ไอติม เล็กๆ น่ารักๆ 3
บ้านไม้ไอติม เล็กๆ น่ารักๆ 4