สร้อยข้อมือ ทำจากกระดิ่ง ลูกปัดเม็ดเล็กๆ

สร้อยข้อมือ ทำจากกระดิ่ง ลูกปัดเม็ดเล็กๆ

สร้อยข้อมือ ถักสวยๆ จากเม็ดพลาสติกเม็ดเล็กๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ใส่สายเสร้อยเส้นเล็กหลายๆเส้น เข้าไปในตะขอ
  2. หนีบให้เข้ากัน
  3. ถักสายสร้อยแต่ละเส้น ตกแต่งถักเปีย ด้วยเม็ดกระดิ่ง และลูกปัด (แบ่งเชือกออกเป็น 3 กลุ่ม)
  4. จากนั้นนำเชือกที่ตกแต่งเสร็จแล้วแต่ละกลุ่ม มาถักเปีย
  5. เก็บปลายอีกด้าน ไว้ที่ตะขออีกอัน หนีบให้แน่น

นำไปใส่ประดับข้อมือสวยๆ

สร้อยข้อมือ ทำจากกระดิ่ง ลูกปัดเม็ดเล็กๆ 0
สร้อยข้อมือ ทำจากกระดิ่ง ลูกปัดเม็ดเล็กๆ 1
สร้อยข้อมือ ทำจากกระดิ่ง ลูกปัดเม็ดเล็กๆ 2
สร้อยข้อมือ ทำจากกระดิ่ง ลูกปัดเม็ดเล็กๆ 3
สร้อยข้อมือ ทำจากกระดิ่ง ลูกปัดเม็ดเล็กๆ 4
สร้อยข้อมือ ทำจากกระดิ่ง ลูกปัดเม็ดเล็กๆ 5
สร้อยข้อมือ ทำจากกระดิ่ง ลูกปัดเม็ดเล็กๆ 6